Jak pracuję

Trzymając się pewnych zasad od wielu lat, zdobyłem zaufanie, którego staram się nie zawieść.

Forma współpracy jaką oferuję oparta jest o wieloletnie doświadczenie z dużą liczbą klientów. Dzięki niej wiesz dokładnie co i kiedy otrzymasz, a ja mogę poświęcić się temu co najważniejsze - czyli projektowaniu!

Kolejność kroków podjęcia współpracy...

Przesłanie briefu do wyceny

Przesłanie briefu do wyceny

Analiza przesłanych danych, są to informacje, których im więcej tym
lepiej, żeby zrozumieć projekt i podejść do tematu profesjonalnie.

Wycena projektu oraz podanie czasu realizacji z podziałem na etapy

Wycena projektu oraz
podanie czasu realizacji z podziałem na etapy

Po zapoznaniu się z projektem, zdobyciu wszystkich informacji
przesyłam dokładną wycenę z opisem co obejmuje, dokładny czas
realizacji wstępnego projektu oraz kolejnych kroków.

Podpisanie umowy

Podpisanie umowy

Po akceptacji wyceny / zaliczki oraz czasu realizacji następuje podpisanie umowy. Szczegóły umowy są ustalane przy pierwszym kontakcie.

Wpłacenie zaliczki oraz przesłanie potrzebnych materiałów do rozpoczęcia pracy

Wpłacenie zaliczki oraz przesłanie
potrzebnych materiałów do rozpoczęcia pracy

Po podpisaniu umowy czekam na wpłacenie zaliczki oraz przesłanie
materiałów, od tego momentu zaczyna się najlepszy etap czyli
projektowanie! Są emocje, pasja i pozytywna energia.

Przesłanie projektu, analiza, zmiany

Przesłanie projektu, analiza, zmiany

W określonym terminie, którego zawsze dotrzymuję przesyłam projekt
do akceptacji, następuje wymiana informacji, ewentualna analiza
i zmiany potrzebne do ukończenia projektu.

Rozliczenie projektu i przesłanie plików

Rozliczenie projektu i przesłanie plików

Przygotowanie wszystkich plików końcowych, które przesyłam po
akceptacji i rozliczeniu projektu w tym samym dniu. Po rozliczeniu
wspieram także dalej wykonany projekt. Zawsze możesz na mnie liczyc!

Masz pytanie? Chcesz rozpocząć współpracę?

kontakt@mariuszkunc.pl